Valgkomiteens innstilling

Akershus Venstres valgkomite har lagt fram sin innstilling til nytt fylkesstyre og landsmøtedelegater. Forslaget skal behandles på årsmøtet kommende helg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Jorunn Nakken har ledet valgkomiteen.

Jorunn Nakken har ledet valgkomiteen.

Valgkomiteen har i 2011 bestått av:
Jorunn Nakken (leder)
Ola G. Strømme (medlem)
Erik Lundeby (medlem)
Runar Bålsrud (medlem)
Bente Knagenhjelm (medlem)
Ingvild Vevatne
Johannes Bangum Akershus Unge Venstre)

Valgkomiteens innstilling Akershus Venstre 2012
Fylkesstyret:

Leder: Solveig Schytz, Ås ny
Pol. nestleder: Siri Engesæth, Bærum ikke på valg
Org. nestleder: Eirik T. Bøe, Bærum ny (for 2 år)
Charlotte Hagelund, Rælingen ikke på valg
Camilla Hille, Ski gjenvalg
Thor Kristen Lange, Hurdal ny (for 1 år)
Fra fylkestingsgrupa: velges av fylkestingsgruppa
AUV: velges av Akershus Unge Venstre

Varamedlemmer:
1. Torhild Jørgensen, Lørenskog gjenvalg
2. Sven Trygve Haabeth, Bærum ny
3. Guri Haveraaen, Vestby ny
4. Sesselja Bigseth, Nes gjenvalg
5. Erik Lundeby, Frogn gjenvalg
6. Ola G. Strømme, Lørenskog gjenvalg

VO-utvalg:

1. Eirik T. Bøe, Bærum (leder) ikke på valg
2. Charlotte Hagelund, Rælingen gjenvalg
3. Roger Axelsson, Ullensaker gjenvalg
4. Endre Vindheim, Oppegård ny

Direktevalgt til Hovedstyret (forutsatt vedtektsendring på årsmøtet):
(Viderefører forslag fremlagt til årsmøtet 2011)
1. Abid Raja, for 2 år
2. Runar Bålsrud, Hurdal, for 2 år
3. Jorunn Nakken, Ås, for 2 år
1.varamedlem: Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård, for 1 år
2.varamedlem: Jonas Vevatne, Asker, for 1 år
3.varamedlem: Roger Axelsson, Ullensaker, for 1 år

Landsmøtedelegater (19 delegater):
1. Fylkesleder Solveig Schytz vara: Pol. nestleder Siri Engesæth
2. Medlem fylkesstyret Eirik T. Bøe vara: Medlem fylkesstyret Charlotte Hagelund
3. Leder i fylkestingsgr. Siri Engesæth vara: Medlem av fylkestingsgruppen Inge Solli
4. Tord Hustveit, Akershus UV vara: AUV
5. Borghild Tenden, Bærum
6. Runar Bålsrud, Hurdal
7. Camilla Hille, Ski
8. Jørgen Blom, Asker
9. Torild Jørgensen, Lørenskog
10. Erling Rognli, Ås
11. Gudbrand Teigen, Bærum
12. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum
13. Endre Vindheim, Oppegård
14. Marit Brockmann, Asker
15. Inge Solli, Nittedal
16. Erik Lundeby, Frogn
17. Hulda Tronstad Nydal, Bærum
18. Sesselja Bigseth, Nes
19. Prisca Bruno Massao, Enebakk

Vara:
1. Christian Steenfeldt-Foss, Asker
2. Lisa Frøyland, Lørenskog
3. Nicolay Corneliussen, Frogn
4. Bente Knagenhjelm, Bærum
5. Are Gunnulfsen, Nannestad
6. Anne-Berit Smørås, Nesodden
7. Odd Roar Kristensen, Bærum
8. John Wilhelmsen, Ullensaker
9. Guri Haveraaen, Vestby
10. Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum

Valg av nominasjonskomite til stortingsvalget 2013

Nominasjonskomiteen skal utarbeide listeforslag til stortingsvalget 2013. Listen blir vedtatt på et eget nominasjonsmøte. Nominasjonsnemnd består av leder, 3 medlemmer og en representant fra hver av sideorganisasjonene.

Styrets innstilling:
Leder: Astrid Ramnefjell
Medlem: Anniken Holtnæs
Medlem: Terje Johansen
Medlem: Thor Togstad
Oppnevnt av Unge Venstre: Johannes Bangum (Bærum)
Vara 1.: Inger Johanne Bjørnstad
Vara 2.: Jan Vevatne
Vara 3.: Kjersti Almåsvold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**