Fremmet klimamelding i Stortinget

I dag fremmet Venstre sin egen klimamelding på Stortinget. — Klimautslippene øker og det haster med tiltak. Venstre er lei av å vente på at regjeringen skal bli enige og legger derfor frem vår egen melding — slik vi lovet i desember, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Holder det vi lover
Etter klimaforliket for fire år siden har klimameldingen til regjeringen blitt utsatt gang på gang, og vi er nå passert 1/3 av tidsrammene for forliket.

— Etter at regjeringen har utsatt meldingen i hvert fall fire ganger mener vi det er på høy tid at Stortinget får klimapolitikk å behandle. De rødgrønne er nå i ferd med å gi slipp på en historisk mulighet for klimaet, men også for norsk næringsliv og industri, sier Skei Grande.

Venstres klimamelding finner du her.

Utfordrett statsministeren i spørretimen
Trine Skei Grande trakk frem at SSB i går kom med de endelige tall for innenlandske klimagassutslippene i 2010. De var på 53,9 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 2010. Det var 4,7 prosent høyere enn året før. Den store oppgangen skyldes stort sett økt aktivitet i norsk økonomi etter nedgangen i 2008 og 2009.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Statsministeren har alltid skrytt av at vi i Norge klarer å koble CO2-utslippene fra økonomisk vekst. Og det har han rett i. Mellom 1990 og 2010 har klimagassutslippene fra norske virksomheter på langt nær hatt en like kraftig økning som produksjonsveksten, sa Skei Grande.

I 2010 var derimot veksten i klimagassutslippene noe større enn veksten i produksjonen, og utslippsintensiteten har derfor økt. Spesielt er dette gjeldene innenfor industrien. Både klimagassutslippene og produksjonen i norsk industri økte i 2010. Klimagassutslippene økte mest, og det bidro til en økning i utslippsintensiteten for klimagasser i industrien på 6 prosent.

– Dette er ikke godt nok. Norge må få en klimapolitikk. Da trenger vi en klimamelding. Den er nå i alle fall utsatt fire ganger. Solheim garanterte senest i valgkampen, i en debatt mot meg, at den i alle fall ikke skulle komme senere enn i februar. Nå vet vi bedre. I SB2012 står det i løpet av 2012, men miljøvernministeren har igjen varslet, gjennom media, at den skal komme i juni 2012. Jeg begynner å bli lei av dette spørsmålet nå president, men kan statsministeren nå garantere at stortinget blir forelagt en klimamelding i jun i 2012?

Statsministeren kunne ikke garantere at meldingen kommer i juni.

Økning i utslipp fra veitrafikk
Borghild Tenden brukte også muligheten til å følge opp statsministeren med spørsmål, og viste til økningen i klimagassutslipp fra veitrafikken.

Borghild Tenden, Think, El-bil

Foto: Steinar Haugsvær

– Klimagassutslippene fra veitrafikk økte med 30 prosent fra 1990 til 2010. Etter nedgang i de to foregående årene, var utslippene i 2010 nesten tilbake på nivået fra toppåret 2007. Godstransport står for en økende andel av utslippene fra veitrafikk. Utslippene fra personbiler og godstransport har økt med henholdsvis 8 og 76 prosent siden 1990, sa Tenden.

– Næringen og forbrukerne er helt avhengige av gode, langsiktige rammevilkår for personbilmarkedet. Vi har foreslått, som i Danmark, at avgiftsfritaket på nullutslippsbiler holdes uendret frem til det er 100 000 el- og hydrogenbiler i Norge. Det er det samme som den sosialdemokratiske regjeringen har foreslått i Danmark. Alt ligger til rette for å gjøre politiske grep. Vil statsministeren gjøre som man har gjort i Danmark, eller vil statsministeren være dårligere en sine danske, sosialdemokratiske venner, spurte Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**