Useriøst av SP om vindkraft

Østfold Venstre mener det er useriøst av Østfold Senterparti å gå inn for bygging av vindkraft i Aremark før regional plan for vindkraft er ferdigbehandlet. Senterpartiet har selv vært med på å bestille en slik plan, og da er det et hån mot utredningsarbeidet og folk å bestemme seg for utbygging før man har all kunnskap på bordet om potensialet for vindkraft i Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Østfold SP peker på de økonomiske fordelene ved utbygging, men sier ingen ting om eventuelle negative konsekvenser:
– Når vi skal bygge ut vindkraft i Østfold er det avgjørende å bygge på de riktige stedene. En klattvis utbygging som ikke tar hensyn til negative konsekvenser ved utbygging vil gjøre det vanskeligere å bygge ut mer fornybar energi i Østfold, mener fylkesleder for Østfold Venstre, Per E. Braseth-Ellingsen.
– Man må ta lokale hensyn og ha en overordnet plan når man skal bygge ut vindkraft. Det er tydelig at Senterpartiet ikke bryr seg om sånne hensyn, uttaler Braseth-Ellingsen.

Det Senterpartiet kaller en “skogsteig med begrensede inntekstmuligheter” er for andre kjent som tur- og naturområdet Vestfjella:
– Det er skuffende at Østfold SP ikke bryr seg om folk som bruker Vestfjella, og bare vil kjøre på med utbygging før man har alternativene på bordet. Jeg trodde SP var opptatt av lokaldemokrati, avslutter Braseth-Ellingsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**