ÅRSMØTE I SKODJE VENSTRE

Søndag 19.februar 2012 kl. 18:00 i Myrane hos Kari og Arnstein

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SAKLISTE :
1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av sakliste
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Innkomne saker
9. Val

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**