-Fremmet egen klimamelding

Venstre har fremmet onsdag forslag til klimamelding i Stortinget. Klimautslippene øker og det haster med tiltak. Venstre er lei av å vente på at regjeringen skal bli enige og legger derfor frem vår egen melding — slik vi lovet i desember, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Meldingen inneholder mange tiltak som også vil være aktuelle for Levanger i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

Venstre foreslår å øke investeringsstøtten til biogassanlegg i Norge. Dette gjelder både store industrianlegg og små gårdsbaserte anlegg. For tiden planlegges Norges største biogassatsning på Fiborgtangen på Skogn og i 2010 ble det bevilget penger fra Regionalt Næringsfond til Ytterøy Energi SA for å se på mulighetene for biogassanlegg på Ytterøy.

Kommunene oppfordres også til å bidra gjennom en mer miljøvennlig bilpark og Nullenergibygg som standard i 2020. Les hele klimameldingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**