Intercity-prosjektet må realiseres nå

Jernbanerverket la idag frem konsekvensutredning om Intercity-strekningene på Østlandet. Denne er helt i tråd med det Venstre foreslo i Stortinget for et år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jernbaneverket la i dag frem en konsekvensutredning om Intercity-triangelet på Østlandet.. Konsekvensutredningen er helt i tråd med det Venstres Borghild Tenden foreslo i Stortinget for et år siden , men regjeringen sa nei.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Å få på plass Intercity-strekningene Oslo—Halden, Oslo—Skien og Oslo—Lillehammer er det desidert viktigste samferdselsprosjektet de neste 10 årene, men regjeringen har så langt ikke vist vilje til å prioritere dette, sier Venstres samferdselspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

Finansiering og gjennomføring
Venstre foreslo derfor i fjor bedre finansieringsløsninger med bruk av statsgaranterte obligasjoner og at det settes ned egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av intercityprosjektet på Østlandet, som inkluderer strekningene Oslo—Halden, Oslo—Skien og Oslo—Lillehammer, samt en ny forbindelse til Hønefoss og oppgradering av jernbanen mot Stockholm ,samt sørge for at intercityprosjektet gjennomføres på basis av en statlig reguleringsplan

Tønsberg jernbanestasjon

Foto: Kåre Pettersen

— Med økende befolkningsvekst kommer også økt transportbehov. Biltrafikk i byområdene bidrar til store kø -, helse- og miljøproblemer som vil vokse dersom det ikke settes i verk tiltak for å dempe veksten i bilbruk og økt andel kollektivtransport. Utbygging av InterCity-strekningene vil lette presset på Oslo og vil med korte reisetider og hyppige avganger gjøre store deler av Østlandet til et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, sier Venstres samferdselspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

– Flere partier har tatt til orde for at man må ta i bruk nye måter å organisere og finansiere jernbaneinvesteringer på. Venstres forslag om å sørge at intercityprosjektet får anledning til å legge ut statsgaranterte obligasjoner i markedet og at det etableres en prosjektorganisasjon slik at intercity-strekningene kan realiseres hurtigst mulig bør være mer aktuell enn noensinne, påpeker Tenden.

Les også:
Intercity-satsing viktigst akkuart nå
Obligasjoner kan løse jernbanekrisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**