Stian Lund (V) blir leder i Plan- og byggenemda

En samlet Miljø- og teknisk komite valgte Sian Lund (V) som medlem i Risør kommunes faste plan- og byggenemd. Dermed får Lund nok et viktig verv i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra sakskartet sakser vi:

PS 18/12 Plan- og byggenemnd – valg av representant med vara
Rådmannens innstilling:
Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité – 09.02.2012
Komitéen gjorde følgende enstemmige

vedtak:
Som medlem i den faste plan- og byggenemnda foreslås Stian Lund med Eva Nilsen som vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**