-Styrk tilbudet til eldre rusmiddelavhengige

Venstres Svein Abrahamsen tar til orde for et bedre tilbud til eldre rusmiddelavhengige i Haugesund kommune i et debattinnlegg i Haugesunds Avis den 16. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele innlegget her:

Styrk tilbudet til eldre rusmiddelavhengige

Venstre stilte på sist bystyremøte spørsmål ved Haugesund kommune sitt tjenestetilbud til eldre rusmiddelavhengige. Disse har samme krav som andre eldre på en verdig eldreomsorg. Venstre hadde imidlertid fått en urovekkende henvendelse fra en pårørende om kommunens mangelfulle tilbud til en eldre rusmiddelavhengig, ute av stand til å ta vare på seg selv og sine grunnleggende behov.

Eldre rusmiddelavhengige kan slite med ulike fysiske, psykiske og sosiale problemer i tillegg til med konsekvensene av alderdom og langvarig bruk av rusmidler. Dermed er det fare for at eldre rusmiddelavhengige blir en kasteball i et system hvor de enkelte instansene fraskriver seg sitt ansvar og heller peker på de andre problemene som personen har. Eldre rusmiddelavhengige har krav på å bli møtt som hele mennesker og vi bør se på om tjenesteapparatet her i byen er flinke nok til å samarbeide om å gi et helhetlig tilbud til den enkelte.

Det vanligste tilbudet til eldre rusmiddelavhengige fra Haugesund kommune er hjemmetjenester. Dette er imidlertid ofte ikke nok til å dekke pleie- og omsorgsbehovene. Samtidig gjør bruken av rusmidler at det kan være vanskelig å få hjemmetjenester til å fungere godt nok over tid. Dermed lever enkelte under uverdige boforhold, og det kan Haugesund kommune ikke være bekjent av.

Haugesund kommunes største utfordring er å tilby boliger til eldre rusmiddelavhengige, tilpasset den enkeltes behov. Her er tilbudet dessverre ikke godt nok per i dag. Botilbudet kan riktignok bli noe bedre når Frelsesarmeen sine nye boliger skal stå klare i 2013, men dette vil ikke være nok. Vi bør derfor også se nærmere på tilbudet om omsorgsboliger med tilpassede tjenester og ta fram igjen planene om å etablere en egen sykehjemsavdeling for eldre rusmiddelavhengige. Bystyret har for lengst vedtatt at en slik avdeling skal etableres, men dette ble lagt på is da planene om et framtidig sykehjem i Skåredalen ble lagt om.

Eldre rusmiddelavhengige i Haugesund kan per i dag tilbys plass på et vanlig sykehjem dersom de ikke klarer seg i egen bolig. Disse har imidlertid ofte problemer med å passe inn her på grunn av bruken av rusmidler og at de som regel er yngre enn de andre beboerne, og dermed har andre behov og interesser. Stavanger kommune har gode erfaringer med en egen rusavdeling ved Stokka sykehjem for eldre pleietrengende med rusproblemer. Her gir de trygge og forutsigbare rammene mer ro i livet til beboerne og bedre livskvalitet, også med fortsatt bruk av rusmidler. Vi har utvilsomt eldre rusmiddelavhengige med tilsvarende behov i Haugesund, og det kan bli flere av disse i årene som kommer. Kommunen må derfor nå ta grep for å styrke tilbudet til eldre rusmiddelavhengige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**