Uenighet om styre til Skagerak Boligstiftelse

Uten å ha noen god begrunnelse for utskiftingen av styret, vedtok AP og R med 4 mot 3 stemmer å endre styrets sammensetting på tvers av den oppnevnte valgkomiteens innstilling. I ettertid får vi signaler om at flere beboere er sterkt kritiske til styrevalget og det var vel neppe meningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra saksprotokoll i Formannskapet sakser vi:

Valgkomiteens innstilling: Som styre for Skagerak Boligstiftelse for perioden 01.01.12 — 31.12.13 velges:
Medlemmer:
Karl Wilhelm Nilsen, Søs Nysted, Else Heimstad, Ole Per Hopaneng og Per Henry Zaal
Personlige varamedlemmer:
Anne-Grete Strandquist, Harald A. Eriksen, Einar Kvarving, Jan Einar Henriksen og Grethe Hellerud

Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: Som styre for Skagerak Boligstiftelse for perioden 01.01.12 — 31.12.13 velges:
Medlemmer:
Jan Tore Stenersen, Ole Per Hopaneng, Per Henry, Zaal Søs Nysted og Anette Mostad
Personlige varamedlemmer:
Signe Leonore Lindstøl, Rolf Gundersen, Ralph Lundberg, Gerd Langmyr og Else Heimstad

Ved alternativ votering mellom valgkomiteens innstilling og Eva Nilsens forslag ble Eva Nilsens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**