Utfordringer med arbeidskraft i kommunesektoren: innlegg fra Solveig Schytz

Større fleksibilitet i arbeidstid og gode muligheter for etter- og videreutdanning må ikke undervurderes som virkemidler for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft i kommunesektoren, sa Solveig Schytz fra Akershus Venstre til delegatene på fra hele kommune-Norge på KS sitt landsting i dag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Solveig Schytz har deltatt på KS' landsting.

Solveig Schytz har deltatt på KS’ landsting.

De gode løsningene finnes lokalt, og det finnes ingen mal som passer i alle kommuner og i alle fylker. Det gjelder også det å rekruttere, utvikle og beholde en kompetent arbeidskraft i kommunesektoren. Noen har utfordringer med fraflytting og andre av oss sliter med det motsatte: I Akershus, hvor jeg bor og er med å styre, er håndtering av vekst en altoverskyggende oppgave både i veldig mange av kommunene, og ikke minst på regionalt nivå. Dette gjelder også det å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft i kommunene og fylkeskommunen.

Innpendling og utpendling av arbeidskraft gir ulike utfordringer, og som vanlig så henger alt sammen med alt; både boligpolitikk, samferdsel og lokalt tjenestetilbud er avgjørende for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Men; det er viktig at også kommunesektoren selv har fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver.

Lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende. Kommunesektoren greier ikke være lønnsvinnere, men vi har muligheter for noen andre fortrinn som vi må utnytte maksimalt:
Større fleksibilitet i arbeidstid og gode muligheter for etter- og videreutdanning må ikke undervurderes som virkemidler her.

Jeg beklager sterkt at vi ikke klarte å enes om en uttalelse som adresserer utfordringene om ufrivillig deltid og arbeidstid. Dette vil bli et viktig tema i norsk politisk debatt, og det er synd om KS blir satt på sidelinjen i den debatten.

Arbeidsinnvandring har bidratt til å dempe mangelen på arbeidsplasser og vil være veldig viktig også i åra som kommer. Det betyr at et godt system for vurdering av utenlandsk kompetanse , et godt tilbud for norskopplæring og muligheten til å avlegge fagprøven på engelsk bli mer og mer viktig.

Ikke minst er det viktig at kommunesektoren kommer enda mer aktivt på banen for å tilby læreplasser. Det er fort gjort at vi peker på at privat sektor må bidra mer til å skaffe læreplasser, men privat sektor er mye bedre på dette enn oss, og vi i kommunene og og fylkeskommunene må skjerpe oss og bidra sterkere, ikke are til å tilby læreplasser, men også bidra til at lærlingene fullfører utdannelsen.

Til slutt: Vi som folkevalgte i kommuner og fylker må være vårt ansvar bevisst når det gjelder å tilby våre egne ansatte etter- og videreutdanning som vedlikeholde kompetansen i kommunen, gjør det meningsfullt å stå lengre i arbeidet og gjør viktige yrker og familjøer mer vitale og attraktive. Ikke minst gjelder dette lærerne og skolesektoren, som er et enormt viktig fundament for kommende generasjoners kompetanse.

Dette, kjære delegater, må vi også være villige til å prioritere når vi kommer hjem. Så er det én ting jeg ønsker at vi tar med oss tilbake fora disse dagene så er det viljen til å satse på kunnskap og kompetanse,- gjennom læreplasser og etterutdanning.

På KS landsting fikk Venstre inn en representant i hovedstyret; Gunn Berit Gjerde fra Møre og Romsdal, og to representanter i landsstyret: Ina Roll Spinnangr fra Sør-Trøndelag og Runar Bålsrud fra Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**