– Dobbeltspor er mulig

Jernbaneverkets nye utredning viser at dobbeltspor til Halden kan være ferdig innen ti år. – Nå må finansiering og organisering komme på plass slik at det største samferdselsprosjektet dette tiåret kan realiseres, skriver Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dobbeltspor er mulig

Per Magnus og Sindre i Fredrikstad

Foto: Per Elling Braseth-Ellingsen

Jernbaneverket har nylig lagt frem utredning om hvordan dobbeltspor til Halden kan gjennomføres. Dette er helt i tråd med det Venstre foreslo i Stortinget for ett år siden, men ikke fikk gjennomslag for. Vi håper at alle partiene på Stortinget kan bli enige om en jernbanesatsing.

Det å få på plass dobbeltsporet jernbane Oslo — Halden er det desidert viktigste samferdselsprosjektet dette tiåret. På den måten kan vi skape en bedre hverdag for pendlerne, og Østfold kan avlaste Oslo og Akershus for arbeidsplasser og næringsliv. Raskere og oftere tog vil gi Østfoldbyene et fortrinn og sette fart på den positive utviklingen i fylket vårt. Samtidig er det viktig for miljøet at vi finner alternativer til privatbiler og til den stadig tiltakende tungtransporttrafikken gjennom Østfold.

jernbane

Foto: Jan Kløvstad

Venstre foreslo derfor i fjor bedre finansieringsløsninger med bruk av statsgaranterte obligasjoner og at det settes ned egen prosjektorganisasjon for gjennomføring av dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien, Lillehammer, Hønefoss og Kongsvinger. Venstre foreslo også å etablere en statlig reguleringsplan for jernbanen, for det er nemlig slik at jernbanen må planlegges fra endestasjon til endestasjon, ikke fra kommunegrense til kommunegrense.

Med økende befolkningsvekst kommer også økt transportbehov. Biltrafikk i byområdene bidrar til store kø -, helse- og miljøproblemer som vil vokse dersom det ikke settes i verk tiltak for å dempe veksten i bilbruk og økt andel kollektivtransport.- Flere partier har tatt til orde for at man må ta i bruk nye måter å organisere og finansiere jernbaneinvesteringer på. Venstres forslag om å sørge at intercityprosjektet får anledning til å legge ut statsgaranterte obligasjoner i markedet og at det etableres en prosjektorganisasjon slik at dobbeltsporene kan realiseres hurtigst mulig bør være mer aktuell enn noensinne.

Alle vil, men det handler om løsninger. Jeg setter meg gjerne ned med alle partiene og diskuterer løsninger for å få dobbeltspor så fort som mulig. Vi har lagt frem vår finansieringsplan. Det håper jeg flere partier også kan gjøre, slik at vi får realisert det viktigste samferdselsprosjektet dette tiåret.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Gruppeleder, Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**