Et kvalitetsstempel for en miljøbevisst kommune

– Her må vi verne både teig 1 og 2, hvis ikke gjør vi ikke jobben vår som forvaltere av naturen i Råde, formante Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng fra talerstolen i kommunestyret torsdag da det ble debatert om vern av den brannskadde skogen sør i Råde. Og verning ble det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Et kvalitetsstempel for en miljøbevisst kommune, mener Rune Aae

– Et kvalitetsstempel for en miljøbevisst kommune, mener Rune Aae
Foto: Privat

– Dette er en gledens dag for Råde, utbryter en tydelig glad Venstremann og biolog Rune Aae etter at det ble klart at Venstre sammen med AP, H og halve Krf gikk inn for fredning av både teig 1 og teig 2 i den betente vernesaken sør i Råde.

På spørsmål om det å få et skogsreservat i sin egen bygd var en drøm som ble sann for en biolog som han selv svarte Aae: – Alle verneområder i er utgangspunktet det, men skogreservat er noe helt spesielt da naturtypen har blitt svært sjelden etterhvert. Spesielt i ytre Østfold.

Aae mener at dette ikke bare har betydning for Råde kommune. – I og med at man ikke bare verner teig 1 men også teig 2 så er dette en gledens dag ikke bare i Råde, men også på nasjonalt nivå. Det at Råde nå får sitt eget skogsreservat anser jeg som et kvalitetsstempel for en miljøbevisst kommune.

Sjeldent høy temperatur
Det ble kommentert fra talerstolen at det var sjeldent høy temperatur i debatten og spesielt var uenigheten størst mellom Senterpartiets Johan Edvard Grimstad og Venstres Christian Holstad Lilleng, noe Aae ikke finner så rart. – Ja, vern har alltid noe kontroversielt over seg så lenge Senterpartiet er med i diskusjonen. En skogbruker og en biolog ser på et slikt område med to vidt forskjellige utgangspunkt, og da blir det steile fronter som mellom Senterpartiet og Venstre i denne saken.

Viktig med referanseområde
Venstre-leder Lilleng var klar i sin argumentasjon i forhold til hvor mye som måtte vernes. – Det å foreslå å bare verne teig 1 viser at Skogsbrukssjef Bjørn Pettersen ikke har forstått hvilken betydning et referanseområde har i denne sammenhengen. Et forstlig (skogsbruksfaglig) skjøttet område har en helt annen sammensetning av arter og små økosystemer enn et urørt område. Skal teig 2 ha verdi som referanseområde for et gjengroende og urørt brannflateområde, må selvfølgelig også teig 2 forbli urørt, ellers faller jo verdien som referanseområde helt bort.

Christian Holstad Lilleng

Foto: SW Mork

Viktig område når tomter kommer
Lilleng vil understreke at denne verningen faktisk vil gjøre området rundt ennå mer attraktivt.
– Disse områdene vil etterhvert utgjøre et stort og flott sammenhengende område som friareal for fremtidige generasjoner. Et slik verneområde vil stå imot utbygging og omdisponering i all framtid, og vil således kunne medføre at mange tiltrekkes området til bruk i forsknings-, utdannings-, og rekreasjonsformål. Skulle også kommunen åpne for utbygging i denne delen av kommunen en gang i fremtiden, vil dette området være et meget attraktivt friareal for lokalomgivelsene, avslutter Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**