Interpellasjon om tilbud til funksjonshemmede barn i kommunen

Hvilke dagtilbud og avvekslings(avlastnings)tilbud finnes for funksjonshemmede barn i Stange kommune? Hva er lovens krav på området? Hvordan skiller Stange seg fra kommuner det er naturlig å sammenligne seg med?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mirjam Engelsjord

Foto: Frode Fjeldstad

Interpellasjon til Stange kommunestyre.

Hva er status for å finne nye lokaliteter som erstatning for Naustet på Åkershagan?

Hvilke alternativer vurderes lokaliseringsmessig og hva er anslag på investeringsbehov og innvirkning på driftsbudsjettet?

Vennlig hilsen

Mirjam Engelsjord

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**