Mink og rev har rasket over isen

Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening har pr. post gjentatte ganger henvendt seg til Nøtterøy
kommune med spørsmål om å tillate jakt på Bolærne, uten å få svar. Arne Magnus Berge tok opp deres sak i kommunestyret 15.02.2012. altinn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter at Tønsberg og omegns jeger- og fiskerforening gjentatte ganger hadde forsøkt å få kommunen i tale, blant annet ved å sende brev direkte til ordføreren, uten å få noe svar, tok Venstres gruppeleder Arne Magnus Berge opp deres sak i kommunestyret 15.02.2012.

Arne Magnus Berge

Arne Magnus Berge
Foto: Privat

Spørsmålet dreide seg om Nøtterøy kommune ville kunne tillate jakt på såkalte svartelistede dyrearter Bolærne.

For å hindre at mink og rev som har rasket over isen, skal etablere seg fast på øyene, ønsket jeger- og fiskerforeningen å få drive begrenset jakt på disse. Svartelista er primært utarbeidet for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold i Norge. Når vi da vet at selv en relativt begrenset populasjon av uønskede dyr, kan gjøre store innhugg i fuglebestanden, er det viktig å få denne under kontroll.

Det er forbudt å gå i land eller ferdes i fuglereservatene i skjærgården mellom 15. april og 15. juli. Vi må la møteplassen og hekkeområdene være i fred. Dessuten er det båndtvang på øyene i skjærgården gjennom hele sommeren. Ville dyr kan derimot ferdes som de selv lyster.

Bolærn

Bolærn
Foto: Poppe-Holmdahl

Som foreningen skrev i brevet, har mink tilnærmelsesvis ingen fiender i vår natur. Til tider kan de gå berserk blant hekkende fugler. Følgelig er jakt og fellefangst det tiltaket som kan bidra mest effektivt til å redusere bestanden. Denne reduksjon av mink er trolig det mest vesentlige bidraget vi kan yte for å sikre sjøfuglebestanden forsvarlige hekkevilkår. Rev er heller ikke noe godt kompaniskap for fuglelivet på Bolærne og holmene rundt. Følgelig bør heller ikke reven få anledning til å etablere seg her.

Sjøfugl

Foto: Thor Foss

Fungerende ordfører Bjørn Kåre Sevik (FrP) opplyste at det samme dag som kommunestyremøtet ble holdt, ble sendt et svar til Tønsberg og omegns jeger- og fiskerforening. I dette brevet gis det beskjed om at landbruksavdelingen i Nøtterøy Kommune ser positivt på spørsmålet, og at de derfor har gitt klarsignal til at foreningens medlemmer kan få jakte på rødrev og mink på de nevnte Bolærnøyene fram til 15. april. Fram til utgangen av februar, åpnes det også for jakt på Jenseskjær, Brydeskjær, Langholmene, Garnenga, Skarvesetet og Sviveskalven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**