Venstre vil ha gang- og sykkelvei gjennom hele Lofoten

Før jul ble Lofotvei AS oppretta. Det interkommunale selskapet skal være en pådriver for å få Veipakke Lofoten høyest mulig på prioriteringslista til Nasjonal Transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Så langt har fokuset vært forbedring av E10 og kortere kjøretid mellom kommunesentrene i regionen. Venstre setter nå fokus på gang- og sykkelveier parallelt med utbedring av europaveien fra Fiskebøl til Å.
Formannskapene i Vågan og Vestvågøy har, etter initiativ fra Venstre i de to kommunene, enstemmig vedtatt at Lofotvei AS nå fra starten av sitt virke og parallelt med hele sitt arbeid for samferdselsløsninger i Lofoten jobber for å realisere gang- og sykkelvei gjennom hele Lofoten. Gang- og sykkelvei skaper tryggere forhold for både mjuke trafikkanter og bilister. Tryggere forhold gjør det lettere å velge bort bilen, slik blir dette også et miljøtiltak. I et folkehelseperspektiv er fysisk aktivitet ikke bare ei god investering for enkeltmennesket, men også sunt for samfunnsøkonomien. Sist, men ikke minst, må gang- og sykkelvei gjennom hele Lofoten ses som et næringsretta tiltak. Det åpner for satsing på økt sykkelturisme og grønn turisme, noe som vil bety vekst i ei av våre viktigste næringer.
Vi i Venstre er glade for at vi har fått med oss de andre partiene i Formannskapene i Vestvågøy og Vågan på dette vedtaket, og ser fram til Lofotvei AS tar fatt på arbeidet for å gjøre Lofoten grønnere og mer sykkelvennlig.

Anja Johansen, leder i Vågan Venstre og
Gøran Rasmussen Åland, leder i Vestvågøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**