Årsmøte i Oslo Venstre lørdag 18.2 og søndag 19.2.12

Oslo Venstre har avholdt et heftig og spennende årsmøte med stort engasjement! Ca. 300 delegater fra alle bydelslagene har debattert viktige saker som vedtektsendringer, Oslo 2040 og Venstres velferds- og helsepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Frogner Venstre har deltatt med 14 delegater som har vist stor aktivitet både som debattaner og forslagsstillere.

Det resymeres kort at:
• det framlagte forslaget til ny helse- og velferdspolitisk plattform for Venstre er et godt utgangspunkt for en nødvendig revitalisering av Venstres politikk på dette området.

•Det må trengs prosess for å få mer substans i velferdspolitikken og finne kontaktpunkter mellom dette politikkområdet og næringspolitikken. Venstres helsepolitikk må utformes slik at Samhandlingsreformens mulighetsbilde realiseres på bydelsnivå. Helsepolitisk plattform må ha større fokus på kommunen som aktør i helsepolitikken.

• Torill Berge er gjenvalgt som leder i Oslo Venstre

• mindre endringer i vedtektene vedtatt.

Fyldig referat legges ut på Oslo Venstres hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**