Bærekraftig sykehusløsning for hele Buskerud

Nærhet til grunnleggende sykehustilbud er viktig for tryggheten for befolkninga i et langstrakt fylke. Samhandlingsreformens hovedfokus er at man skal sentralisere det man må og desentralisere det man kan. Hallingdal S jukestugu i Ål er i dette perspektivet viktig for den helsemessige beredskapen i Hallingdal. Nærmeste sykehus er på Ringerike 160 km fra Ål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Buskerud Venstre vil utrykke bekymring over signalene fra administrasjonen i Vestre Viken HF i sitt budsjettforslag for 2012. Hadde administrasjonens innstilling blitt vedtatt, ville det ført til nedlegging av sengeavdelingen ved Hallingdal Sjukestugu (HSS). Vestre Viken HF bør i samarbeid mellom og kommunene sikre fullføring av planene om HSS som et lokalmedisinsk senter i Hallingdal.

Buskerud Venstre mener at lokalsykehusene i Kongsberg og Ringerike må opprettholdes og utvikles. Lokalsykehusbegrepet må ikke utvannes, men ha grunnleggende akuttberedskap innen indremedisin, ortopedisk kirurgi og/eller generell kirurgi, fødeavdeling, akutt indremedisin og nødvendige røntgen/laboratorietjenester.

Helse Sør Øst skal i styremøte 15. mars ta stilling til hvilke alternativer for lokalisering av områdesykehus som skal med i utredningen. Buskerud Venstre har tillit til at dette arbeidet gir et godt grunnlag for valg av en bærekraftig plassering av et nytt områdesykehus for Vestre Viken. Viktige momenter ved lokaliseringen er framdrift, hensyn til pasienter og ansatte, gangavstand til jernbanestasjon, kostnader, miljø og klimavennlig byutvikling og kulturminner.Sykehuset kan ligge i eller utenfor Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**