Fylkesårsmøte på Kongsberg

Buskerud Venstre arrangerte i helgen årsmøte på Kongsberg. Lier venstre stilte sterkt med 5 delegater, i tillegg til Unge Venstres fylkesleder, som også er fra Lier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møtet ble gjestet av både partileder Trine Skei Grande og leder for Venstres velferdsutvalg Per A. Thorbjørnsen.

Fylkesårsmøte 2012. Nina E. Johnsen og Tove Hofstad.

Fylkesårsmøte 2012. Nina E. Johnsen og Tove Hofstad.

Det ble et friskt og spennende årsmøte, med tydelig tilstedeværelse fra Unge Venstre, og vekt på velferds- og samferdselspolitikk. En spennende votering sikret representasjon for kandidater fra alle fylkets Unge Venstre-lag på fremtidens fylkesårsmøter.

Trine Skei Grande pekte fremover mot neste stortingsvalg i en engasjerende tale, som satte den sittende regjeringens handlingslammelse i perspektiv. Hun la vekt på Venstres visjon for et et samfunn som setter mennesker foran systemet, der universelle rettigheter gjelder for alle – ikke bare for fagorganiserte. Der regjeringen skryter av hvor mye penger de bruker, etterlyser Venstre resultater og en konkret visjon for fremtiden. Venstre har masse konkret politikk som vi klør etter å sette ut i livet. I høstens stortingsvalg skal velgerne kunne stole på at en stemme til Venstre skal gi Venstrepolitikk, uavhengig av tabloid blokktenkning.

Fylkesårsmøte 2012. Fv. Sissel Urke, Erik Hørluck-Berg, Olav Breivik

Fylkesårsmøte 2012. Fv. Sissel Urke, Erik Hørluck-Berg, Olav Breivik

Nytt fylkesstyre ble valgt, med Røykens Rebekka Borsch som leder for to nye år, og Erik Hørluck Berg og Gunn-Torill Homme Mathisen som hv. politisk og organisatorisk nestleder. Liers Tove Hofstad ble valgt som varamedlem til fylkesstyret. Lederen for Buskerud Unge Venstre, Alexander Solbakken fra Lier, ble valgt til landsmøtedelegasjonen.

Etter frisk og spennende debatt, vedtok årsmøtet vedtok tre politiske uttalelser:

Buskerud Venstre ønsker Ringeriksbanen velkommen!
Bru over Oslofjorden eneste løsning
Bærekraftig sykehusløsning for hele Buskerud

Buskeruds landsmøtedelagasjon vil ta med seg disse uttalelsene til landsmøtet på Fornebu den 13. til 15. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**