Krever fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket

Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre krever at det blir opprettet en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket. Det skriver partiet i en politisk uttalelse fra sitt fylkesårsmøte 10-11.02.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


— Vi ønsker at dette skal komme som en toppfinansiering til dagens støtteordninger, særlig rettet mot enkeltbruk innen melk og kjøttproduksjonen sier Verdal Venstres Johannes Rosvold, som sammen med Venstres lokallagsledere i Levanger, Steinkjer og Inderøy tok initiativ til årsmøtevedtaket. —Det er et stort etterslep i nordtrøndersk landbruk så dette vil komme godt med, sier Rosvold.

Han sier at det er på tide at Nord-Trøndelag fylkeskommune må tenke nytt for å stimulere til ytterligere vekst og lønnsomhet i en av Verdals viktigste næringer. Fylkespartiet har tidligere antydet en årlig toppfinansiering på inntil 300 000 kroner. Johannes Rosvold mener at det nå er på tide at fylkeskommunen kommer på banen med en egen støtteordning. – Nord-Trøndelag fylkeskommune har råd til dette, blant annet gjennom å øke det årlige utbytteuttaket fra NTE. Landbruket er tross at en av de viktigste næringene i kommunen vår, avslutter Johannes Rosvold i Verdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**