Er skattelette viktigere enn velferd, omsorg og utdanning

Uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Posisjonens budsjett for 2012 gikk gjennom i kommunestyret før jul. Høyre og Fremskrittspartiet valgte klart og tydelig å prioritere sitt prinsipp om å redusere eiendomsskatten fremfor forsvarlig drift av kommunen. Helse og omsorg, sammen med utdanning blir hardest rammet, og tilsammen 26 mister jobene sine. Samtidig kommer Samhandlingsreformen og det konstante behovet for å ha nok lærere i skolen. At skolen og det kommunale helsetilbudet er så godt som det er er mer på tross av enn på grunn av god kommunal støtte.

Venstres forslag var å gi eiendomsskatten en mer sosial profil ved å legge inn en mindre økning samtidig som en dobling av bunnfradraget. Dermed ville ikke kommunen fått et inntektstap slik som resultatet ble. I et samfunn som kjennetegnes ved privat velstand og kommunal fattigdom tåles dette. Ekstra fattige er kommunene som står på Robeklista. Jobb nummer en må da være å komme ut av Robeklista, samtidig som tjenestetilbudet holdes forsvarlig. Venstre er ingen tilhenger av eiendomsskatt, men vi innser at den er et nødvendig onde i noen år til. Noe annet er ikke forsvarlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**