Fylkesårsmøte

Årsmøtet for Buskerud Venstre ble holdt på Kongsberg i helgen på Grand Hotell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Fylkesårsmøte 2012. Fv. Sissel Urke, Erik Hørluck-Berg, Olav Breivik

Foto: Tor K. Haugen

I helgen ble det blandt annet valgt nytt styre og utsendinger til landsmøtet.

Fra Kongsberg sitter Gro Erstein Pedersen i valgkomiteen, mens Camilla Engene ble valgt til 3. vara i styret.
Marit Eek-Jensen drar på Landsmøtet, som holdes på Fornebu 13-15. april.

Det nye styret for Buskerud Venstre ser nå slik ut:

Leder Rebekka Borsch
Politisk nestleder Erik Hørlück Berg
Organisatorisk nestleder Gunn-Torill Homme Mathisen

Styremedlemmer
Ståle Sørensen
Runolv Stegane
Torleif Dalseide
Helge Stiksrud

Varamedlemmer:
Ida Marie Brown
Tove Hofstad
Camilla Engene

Dette skrev Laagendalsposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**