Innlegg: En pest og en plage?

Venstres gruppeleder, Dag Vige, skriver i dagens Fædrelandsvennen om situasjonen til tiggerne i Kristiansand. Venstre har lenge vært engasjert i saken, og mener nå at kommunen i samarbeid med de frivillige organisasjonene må vise det ansvaret vi har for mennesker i nød. – Tiggerne vi har i Kristiansand er en illustrasjon på ulikheter og urettferdigheter i Europa, skriver Vige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


“Jeg har ikke samvittighet til å la dem sove ute i kulda for å dø.”

Ordene kommer fra en kvinne i Kristiansand som ringte meg og forteller at hun lar en del av tiggerne i byen få overnatte hos henne. «De er virkelig fattige mennesker. De går og sover i de samme klærne», fortsetter hun.

Tiggerne vi har i Kristiansand er en illustrasjon på ulikheter og urettferdighet i Europa. I Kristiansand har de aller fleste av våre innbyggere det godt, eller har i hvert fall muligheten til det. Slik er det ikke alle steder. Røde Kors i Kristiansand melder at de stadig oftere blir oppsøkt av personer som ikke får oppfylt helt grunnleggende behov som mat, varme klær, medisinsk bistand og bolig. I et brev til oss folkevalgte minner organisasjonen om at «Verdenserklæringen om Menneskerettigheter, Art. 25 og FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art. 11 nr. 1 skal sikre at alle personer skal ha ett forsvarlig livsopphold. Konvensjonene pålegger medlemsstatene å sørge for at alle personer som befinner seg på statens territorium har mat, klær, et sted å bo og får nødvendig medisinsk behandling». Arbeids- og inkluderingsdepartementet presiserte i et brev til alle landets kommuner i 2004, at “ingen skal sulte eller fryse i hjel, og at sosialtjenesten må yte livsnødvendig hjelp i en akutt krisesituasjon, også til personer uten lovlig opphold”. Dette er juridiske dokumenter som tydeliggjør hvilke verdier vårt frie demokratiske land bygger på. De verdiene skal vi ikke kimse av.

Det er et dilemma at Kristiansand har mennesker som er kommet til byen «helt frivillig» og lever under svært kummerlige forhold. Og det er sannsynligvis ikke fornuftig å lage så gode støtteordninger at byen blir spesielt trekkplaster for tiggere og omstreifere. Men vi har et juridisk ansvar for å ta vare på mennesker i nød i vår by. Og ikke minst, det en moralsk utfordring for oss alle som enkeltmennesker. Etter initiativ fra Venstre skal ordfører og helse- og sosialdirektør møte flere frivillige organisasjoner for å drøfte saken. Det er et ønske å få staket ut en strategi og en fordeling av ansvar. Der er mennesker som har opplevd enkelte tiggere som aggressive, pågående og plagsomme. Det må en ta avstand fra, og det er ikke hyggelig i det hele tatt! Slike enkeltmennesker møter en i alle lag av folket. Men dette må ikke styre hvordan en generelt skal behandle mennesker som ikke har til eget livsopphold.

Dag Vige
Gruppeleder Kristiansand Venstre

Fædrelandsvennens nettsider kan du diskutere innlegget til Dag Vige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**