Nominasjon 2012: Hvem skal representere Østfold Venstre på Stortinget?

Lørdag 9. juni 2012 avgjør Østfold Venstre hvem som skal stille til valg for oss i 2013. Før den tid skal fylkeslaget gjennom en nominasjonsprosess. Informasjon om denne finner du her. Frist på forslag til kandidater er 23. mars 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lørdag 9. juni 2012 avgjør vi som parti hvem som skal stille til valg for oss i Stortingsvalget i 2013. Nominasjonskomiteen har som mål å sette sammen et lag på 15 kandidater som i fellesskap skal sørge for at Østfold Venstre igjen blir representert på Løvebakken. Komiteen leter etter 15 stolte, forskjellige, liberale mennesker som vet hva de står for, som står opp for hva de mener og — det viktigste av alt! — som vil vinne valget neste år.

Forslag til kandidater: 23. mars 2012
Alle inviteres med dette til å sende inn forslag til gode kandidater.

Kandidatene må ha norsk statsborgerskap, fylle 18 i valgåret og være(eller ha vært) bosatt i Norge. Forslagene må sendes inn senest 23. mars 2012. Kontaktadresse: [email protected], telefon 41334419.

Rangering av kandidater 29. mars – 1 mai. 2012
Når komiteen har mottatt alle forslagene, tar vi kontakt med de foreslåtte kandidatene for å dobbeltsjekke om vedkommende ønsker å stille og for å spørre om de reserverer seg mot bestemte deler av Venstres prinsipprogram. Lokallagene, Unge Venstre og Venstrekvinnelaget får tilsendt en komplett, alfabetisk liste med alle innkomne forslag 29. mars 2012. Lagene blir bedt om å rangere listen før 1. mai 2012, dvs. at det må innkalles til medlemsmøte mellom 29. mars og 1. mai 2012.

Åpent møte med toppkandidater 12. mai 2012
Komiteen møtes igjen 3. mai 2012 for å dele de foreslåtte kandidatene inn i tre grupper: a) plassene 1 til 5, b) plassene 6 til 15 og c) ikke-kandidat. Kandidatene i den første gruppen blir invitert til å holde et innlegg på 10 minutter på et åpent, politisk møte lørdag 12. mai 2012 i Sarpsborg. Publikum vil ha mulighet til å stille spørsmål. Etter det åpne møtet avholder komiteen intervjuer med de enkelte kandidatene for plassen 1 til 5. Komiteens innstilling blir oversendt styret og medlemmene etter dette møtet. Forslaget til liste blir samtidig publisert på Østfold Venstres nettside.

Nominasjonsmøte 9. juni 2012
Lørdag 9. juni 2012 avholdes nominasjonsmøte, der valgte delegater fra lokallagene, velger den endelige stortingsvalglisten.

Nominasjonskomiteen består av Gerard Doetjes, Margrethe Nettelhorst, Mona Johnsen, Ragnhild Saxebøl, Ulf Kolstad, Louise Fosdahl (Unge Venstre) og Britt Fladmark Holta (Venstrekvinnelaget).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**