Politidistrikt mister lokal forankring

Alstahaug Venstre arbeider for å bevare Helgeland politidistrikt som eget politidistrikt. I den forbindelse ble det under årsmøtet fremmet forsalg til uttalelse. Årsmøtet vedtok først uttalelsen, for deretter å vedta å sende uttalelsen til styret for videre bearbeiding. Les Alstahaug Venstres forslag her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Politidistriktene mister lokal forankring (Alstahaug V)

En arbeidsgruppe i Politidirektoratet har lagt fram en rapport om sammenslåing av politidistrikter i Norge. I rapporten fremmes tre alternativer til organisering med henholdsvis 23, 18 og 15 politidistrikt. Den slår videre fast at en større sammenslåing av politidistrikt gir et større ressursmessige gevinstpotensiale. Helgeland politidistrikt vil bestå i ett av alternativene, men slås sammen med Salten politidistrikt i de to andre. Til høsten vil Justisdepartementet komme med en Stortingsmelding hvor distriktstruktur og sammenslåing av politidistrikt er et av temaene som behandles i meldingen.

Norsk politi har alltid spilt en aktiv rolle i lokalmiljøet. Det er viktig for å kunne bekjempe vold og vinningskriminalitet, og for å kunne arbeide forebyggende. Med det geografiske mangfoldet som finnes i Nordland, og de lange avstandene innad i fylket, vil det by på store utfordringer å bevare den lokale forankringer politiet i dag kjennetegnes av. Politiet i Nordland skal fortsatt kjennetegnes ved en sterk lokal forankring, og Nordland Venstre vil jobbe videre for å bevare eksisterende inndeling av politidistrikt. Det er da vi får “trygghet, lov og orden for publikum»!

Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**