Svar til Alf Magnar Reberg

Hvilke skoler må nedlegges for å få realisert et kulturhus, spør Senterpartiets Alf Magnar Reberg i Levangeravisa 18. februar? Han viser til at han har gått til valg på å ikke legge ned skoler med tvang, en programformulering som Reberg også tidligere har gått til valg på og ikke vist vilje til å holde, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

I Venstres alternative budsjett og økonomiplan for perioden 2012-2015 er det ikke foreslått å legge ned skoler, snarere ble det tvert imot foreslått å starte utbyggingen av Mule og Nesheim i perioden, noe Reberg selv stemte mot. Venstre fant inndekning gjennom konkurranseutsetting av tjenester, diverse administrative kutt, reduserte låneopptak og salg av kommunal eiendom.

Når vi nå har fått fredet den flotte trehusbyen vår som vi alle er så stolte av, bør Senterpartiets leder av PUK ha større ambisjoner for en utvikling av Levanger sentrum. Vi må utarbeide en tydelig retning som følger opp Levanger som en myldrende småby med handel, næring og kulturtilbud. Venstre har gått til valg på at kommunen skal bidra til realiseringen av et kulturhus i sentrum, gjerne med nye næringslokaler i tilknytning til dette når den tid kommer.

Til min store overraskelse ser jeg at kinosaken ble tatt opp på eget initiativ i PUK uten at alle medlemmene var informert om dette. Senterpartiets leder av PUK vet nok at denne saken ikke hører hjemme i denne komiteen, da uttalelsen ikke er en bygg-, vassdrags- eller veisak, jamfør kommunens eget delegasjonsreglement, noe leder og nestleder i PUK tydeligvis ikke har skjønt. Å stimulere til en langsiktig byutvikling, med et levende Levanger sentrum, er en viktig sak for hele Levanger og for Venstre. Det er det tydeligvis ikke for Senterpartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**