Gammelt jernbanespor til gangsti?

Bystyrerepresentant Aina Dahl spurte ordfører Petter Berg i en interpellasjon om å vurdere om man på en enkel måte kunne gjøre om det gamle jernbanesporet Barkåker — Kjelle til gangsti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Aina Dahl

Foto: Privat

Her er interpellasjonen:
Interpellasjon til ordfører Petter Berg
Tønsberg bystyre, onsdag 7. desember 2011

Naturvernforbundet i Vestfold har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om å bruke den gamle jernbanetraseen Barkåker — Kjelle til gang- og sykkelvei. Naturvernforbundet vurderer at man på en enkel måte kan gjøre om det gamle jernbanesporet til gangsti. Det er en vurdering jeg deler.

Bruk av det gamle jernbanesporet som gang- og sykkelsti vil gi flere gevinster og mulighet for utvikling av sykkelbyen Tønsberg og sykkelfylket Vestfold:

Vesentlig kortere gang- og sykkelsti fra Undrumsdal, Gulli og Barkåker til Tønsberg.
Turvei i et unikt kulturlandskap og bedre tilgang til skogområdet Gullkrona.
Med en sykkelsti til næringsområdet på Barkåker kunne bruke sykkel til jobb der.
Man vil unngå nedbygging av dyrket mark dersom det senere skal bygges gang- og sykkelsti fra Gulli/Barkåker til Tønsberg.
Sammenhengende sykkelvei helt fra nord i Undrumsdal/Nykirke der det nå etableres gangvei langs gamle E18.

Den gamle traseen for Vestfoldbanen åpner spennende muligheter for sykling, friluftsliv og folkehelse. I Sande er det etablert en veldig fin turvei. Langs Holmestrandsfjorden vurderer Jernbaneverket at det kan legges til rette en kyst- og gangsti. På denne bakgrunn vil jeg stille følgende spørsmål til ordføreren:

1) Har Tønsberg kommune vært i kontakt med Jernbaneverket om å utvikle det gamle jernbanesporet Barkåker — Kjelle til gang- og sykkelsti?
2) Er det fra Tønsberg kommunes side gjort en faglig vurdering av henvendelsen fra Naturvernforbundet i Vestfold?
3) Vil ordføreren ta initiativ til å legge fram en sak om bruk av det gamle jernbanesporet Barkåker — Kjelle som gang- og sykkelsti?
4) Vil ordføreren sørge for at forslaget fra Naturvernforbundet vurderes ved rulleringen av kommuneplanen fra 2012?

Tønsberg 6. november 2011
Bystyremedlem Aina Dahl (Venstre)

Her er svaret fra Ordføreren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**