Venstrepolitiker vil oppheve blyforbud på jakt!

Venstrepolitikeren Mikkel Dobloug vil oppheve blyforbudet på jakt utenfor våtmarkene. —Det er ingen miljøgevinst å snakke om med et slik forbud så dette forbudet bør oppheves, mener Dobloug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1.jaunar 2005 ble det innført et forbud mot produksjon, import, eksport, omsetting og bruk av blyhagl. – Dette forbudet ble vedtatt etter manglende faglig grunnlag og det er på tide å endre loven, forklarer Dobloug.

Mikkel Dobloug

Foto: Fotobben

Dobloug, som selv er jeger, mener det er bred oppslutning og forståelse blant skyttere og jegere for et forbud mot bruk av blyhagl i våtmarksområder hvor det faglige grunnlaget for forbud er godt. – Tilsvarende er det manglende forståelse for totalforbudet mot bruk av blyhagl til annen jakt, fordi det ikke foreligger faglig grunnlag for et slik forbud. Bly er ikke minst et svært egnet haglmateriale, forklarer Dobloug.

Endringen i loven bør inneholde et unntak fra totalforbudet for bruk av blyhagl til all jakt utenom våtmarksområder mener Mikkel Dobloug. – En slik endring i loven vil berøre kun et mindretall av det totalt antall skutte patroner i løpet av et år, da over 80% av det totale antallet haglpatroner skytes på skytebaner. —
Det er i og for seg ikke noe problem å oppheve blyforbudet på banene rundt omkring heller, men jeg har funnet ut i løpet av mine få år som politiker at man må være litt taktisk inne i mellom slik at man får vedtatt det mest viktige, smiler han.

Et slikt unntak fra totalforbudet vil også bringe Norge mer i takt med restriksjonsnivået for blyhagl i andre land. – Med unntak av Nederland og Danmark er det kun Norge som har et slikt totalforbud i dag. I Sverige reverserte man planene om totalforbud og det er restriksjonsnivået i vårt naboland i øst som bør være en mal for restriksjonsnivået i Norge. Dette fordi svenskene ligger langt fremme i forskning på dette temaet, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**