Vil ha elbilforlik i Stortinget

Venstre foreslo forrige uke å opprettholde avgiftsfritaket og fordelene for nullutslippsbiler til det er minst 100 000 nullutslippsbiler på veiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Foto: Kåre Pettersen

I dag hersker det usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til dette all den tid det er de halvårlige budsjettbehandlingene i Stortinget som setter rammene for elbiler og andre nullutslippskjøretøy. Venstre tar nå til ordet for et bredt forlik på Stortinget knyttet til avgiftsfritak og fordeler for nullutslippskjøretøy som gjør det forutsigbart for produsenter, leverandører og brukere å satse på nullutslippskjøretøy.

– Dette vil skape tillit i markedet og dermed bidra til økt tilbud, etterspørsel og industriutvikling knyttet til elbiler og andre nullutslippsbiler, sier nestleder i Venstre og byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen til VG/NTB.

Forslaget er også foreslått av den danske klimakommisjonen, som har foreslått at Danmark skal opprettholde avgiftsfritaket til de har 100 000 el- og hydrogenbiler på danske veier.

Regjeringen sår tvil
På onsdag uttalte Jens Stoltenberg, i et spørsmål fra Venstre, at sitat "Jeg er også tilhenger av at vi f.eks. fortsatt skal ha svært lave eller null avgifter på elbiler og fremme dem."

Jan Kløvstad i Think (elbil)

Foto: Erlend Sand

– Det er trist at Statsministeren så tvil om at vi fremdeles skal satse avgiftsfritak for elbiler og andre nullutslipskjøretøy, sier Elvestuen.

– Hva Statsministeren mener med svært lave avgifter er ukjent, men Venstre mener at usikkerheten som har vært og er rundt regjeringens avgiftspolitikk på biler (Biodieselavgiften, avgiftssystemet for dieselbiler, usikkerhet om fordeler for el-biler) gjør at Stortinget bør i et bredt forlik vedta å opprettholde fordelene og insentivene for nullutslippsbiler inntil det er minst 100 000 nullutslippsbiler på veiene, sier Elvestuen til ANB-NTB.

Det er anslagsvis 5000 ladbare biler på norske veier idag.

Fordelene for nullutslippsbiler i dag er:
– avgiftsfritak ( ingen engangsavgift, ingen årsavgift)
– gratis passering i bomringen
-gratis parkering

Danmark
Den danske regjeringen har nedsatt en klimakommisjon, som i oktober 2010 kom med forslag om hvordan Danmark kan bli uavhengig av fossile brensler og samtidig redusere utslippene av klimagasser med 80—95 prosent i forhold til 1990-nivå. Hva gjelder transport, har kommisjonen vurdert to mulige hovedspor, elektrifisering av bilparken og bruk av biodrivstoff. Fordelene med el-drift er at den har stort potensial til å utnytte vindbasert el-produksjon. Med eldrift mener kommisjonen enten bruk av batterier eller hydrogen. I tillegg til rene elbiler (batteri- og hydrogenelektriske) ser kommisjonen også et potensial i ladbare hybridbiler i en overgangsperiode (Klimakommisjonen, 2010). I dag har elbiler fritak for engangsavgift frem til 2015. Kommisjonen mener at dette fritaket bør videreføres etter 2015 for å skape klare rammer for produsentene over en lengre periode. Avgiftsfritaket skal fremme en betydelig mengde elbiler, noe som tillater fullskala utprøving av bilene og infrastrukturen de benytter. Ifølge kommisjonen bør avgiftsfritaket gjelde inntil 2020, da det skal finnes 100 000 elbiler, tilsvarende rundt 4 prosent av bilparken (Ibid).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**