Dagens lukkede formannskapsmøte om Holmen ble avlyst

Dagens lukkede formannskapsmøte hvor Holmen utbyggingen skulle diskuteres, ble avlyst uten at saken ble realitetsbehandlet. Saken blir nå tatt opp til politisk debatt i et åpent formannskapsmøte mandag 5. mars. Det synes jeg er en klok og riktig avgjørelse, helt i tråd med Venstre prinsipp om at alle viktige politiske saker skal diskuteres i det åpne rom uttaler Stian Lund (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det var klokt å avlyse dagens bebudede Holmendebatt i et lukket formannskap. Det er kun full åpenhet som kan bidra til å skape ro rundt prosjektet!

Det var klokt å avlyse dagens bebudede Holmendebatt i et lukket formannskap. Det er kun full åpenhet som kan bidra til å skape ro rundt prosjektet!
Foto: Jan Einar Henriksen

Med tanke på all den forhandling og politisk diskusjon som ligger til grunn for bystyrets tidligere endelige vedtak av utbyggingsavtalen finner jeg det også underlig at saksdokumenter nå fremlegges på gult papir og unntas fra offentlighetens innsyn sier Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**