– viktig å se hele helse- og omsorgstjenesten!

Dette sa Lene Melbye, leder i Østre Toten Venstre, under det åpne møtet om ny helse- og omsorgsplan 23. Februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre er skeptiske til forslaget i den nye planen som nå er på høring, som går ut på å justere ned bemanningen på bo- og servicesentrene for å kunne bemanne opp et nytt helse- og omsorgssenyer på 110 plasser, og alle spesialfunkjsoner skal legges til dette senteret.. Vider er det lagt opp til at bemanningen ved bo – og servicesentrene skal justeres opp og ned i samsvar med behovet til beboerne ved sentrene. Planen foreslår også å omgjøre de 18 sykehjemsplassene ved Fjellvoll bo- og servicesenter til omsorgsboliger.

Nestleder i Østre Toten Venstre, Sissel Glomseth kom med følgende kommentar til denne delen av planen. – Rekruttering er allerede vanskelig ute i distriktene. Man skal være veldig forsiktig med å skalere opp og ned tjnenestenivåene ute. Det vil gi en uforutsigbarhet som kan gjøre det enda vanskeligere å få kvalifisert personell til bo – og servicesentrene. Disse jobbene må gjøres attraktive. Lag et kompetansesenter for demente på Fjellvoll bo- og servicesenter. Foreslo Glomseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**