LOKALPOLITISK NETTVERK

Nord- og Sør-Trøndelag Venstre arrangerer siste runde av lokalpolitisk nettverk på Quality Hotel Augustin i Trondheim lørdag 24. mars. Lokalpolitisk nettverk er et interresant og lærerikt kursopplegg for deg som er folkevalgt/tillitsvalgt på lokalt plan i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstre logo

Foto: ingen

Samlingen har en dags varighet fra cirka klokken 10 til 18. Innledere vil være en miks av tillitsvalgte/folkevalgte på regionalt og lokalt plan i de to Trøndelagsfylkene og representanter fra Venstres Hovedorganisasjon. Fra VHO kommer nestleder i Venstre Ola Elvestuen, Informasjonssjef Steinar Haugsvær og Anne Solsvik som er personlig rådgiver for Trine Skei Grande.

Tema for møtet er lagbygging, organisasjon og merkevarebygging for Venstre. Formålet med samlingen er å forberede et godt fundament for valgkampen i 2013. Synlighet for Venstres politikk lokalt og trygghet på å fremme egen politikk. Målgruppe for kurset er i første rekke lokallagsledere, kommunestyrerepresentanter og lokallagsstyremedlemmer, men alle medlemmer av Venstre oppfordres til å delta. Lokallagslederne bes videresende denne eposten til sine medlemmer. Endelig program blir utsendt så snart det er klart.

Kostnad for en dagpakke på arrangementet er 505 kroner. Nord-Trøndelag Venstre vil sponse 105 kroner per deltager på samlingen, resten må betales av lokallaget. For de som ønsker overnatting er vi behjelpelige med å skaffe overnatting på hotellet til kroner 1280 kroner. Denne må i sin helhet dekkes av lokallaget. Påmelding innen 10. mars på kambuc@yahoo.no, eventuelt telefon 41 67 59 79(Epost er å foretrekke).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**