-Lørenskog scorer under middels på åpenhet

-Lørenskog kommune scorer under middels på Åpenhetsindeksen 2011. For oss i Venstre er åpenhet overfor innbyggerne i kommunen en viktig demokratisk verdi, poengterer Torild Jørgensen som har levert inn en interpellasjon til kommunestyret om å ta affære for å bedre åpenheten i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Torild Jørgensen

Torild Jørgensen

Venstres lokallagsleder og kommunestyrerepresentant Torild Jørgensen ønsker å sette fokus på at kommunen scorer dårlig på Åpenhetsindeksen utarbeidet av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg. I forkant av kommunestyremøtet 7.mars har hun derfor levert inn en skriftlig interpellasjon med oppfordring til å gjennomgå kommunens praksis på området. Målet er å gjøre Lørenskog kommune til en åpnere kommune for innbyggerne.

INTERPELLASJON til kommunestyremøtet i Lørenskog 07. mars 2012

Ordfører,

Det vises til undersøkelsen Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider.

Undersøkelsen viser at kommunen får følgende score:

Postjournal på Internett 2/2 poeng
Søkefunksjon i nettjournalen 0/1 poeng
Informasjon om offentlighetsloven 1/3 poeng
Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
Kontaktopplysninger til politikere 1/2 poeng
Ytringsfrihet 0/1 poeng
Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 0/5 poeng

Til sammen får kommunen 6 av 18 mulige poeng. Dette viser et potensiale for forbedring. Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader. Hvis konklusjonen i undersøkelsen er gal, så viser den at kommunen må fremstå mer i tråd med den faktiske tilstand.

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren, og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp.

Vil ordføreren ta initiativ til å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

Rasta, 22.02.12

Torild Jørgensen,
Lørenskog Venstre

Forslag til vedtak:
Kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**