Helsepolitikk på dagsorden under årets fylkesårsmøte

Fylkesårsmøte hadde helsepolitikk på dagsorden på årets program. Rapporten “En bedre helsepolitikk for den enkelte” er under utarbeiding av Velferdsutvalget i Venstre sentralt. Den foreløpige rapporten dannet grunnlaget for innledningen til helsepolitisk debatt på årsmøtet til Møre og Romsdal Venstre. Innledningen og momenter til diskusjon ble holdt av fylkeslagets nestleder Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ragnhild Helseth holder innlegg om helse

Foto: odd

Debatten etterpå hadde mange og engasjerte innlegg der dagens oppgaver og utfordringer fremover ble belyst, både de som gjelder spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Møre og Romsdal Venstre vil på bakgrunn av de momenter som ble lagt frem i debatten gi innspill til Velferdsutvalget. Endelig rapport skal legges frem på Venstre sitt landsmøte til våren, der helsepolitikk er hovedtema.

Innledningen var et samarbeid med Guri Melby som er medlem av Velferdsutvalget som har utarbeidet rapporten “En bedre helsepolitikk for den enkelte”. Melby fikk desverre ikke anledning til å være tilstede på denne delen av programmet av praktiske årsaker.

Ragnhild Helseth og Guri Melby

Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**