Forlengelse av Stokka?

29.februar overleverer Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023 til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Det er ventet at Avinor sier noe om fremtidig flyplasstruktur på Helgeland, likeså om Sandnessjøen lufthavn, Stokka, snart blir forlenget til 1199 meter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det vil bli arrangert pressekonferanse 29. februar kl 12:00 i forbindelse med fremleggelsen.
Pressekonferansen vil også bli overført på internett.

Planforslaget og pressestoff vil være tilgjengelig på aktørenes nettsider og på www.ntp.dep.no fra kl. 12 samme dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**