Oppdal Venstre

Styret har konstituert seg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oppdal Venstre hadde styremøte 27.feb. der det nye styret konstituerte seg.
Leder: Gerd-Mette Vatne Drabløs (valgt på årsmøtet)
Nestleder: Trygve Sande
Kasserer: Bjørg Golten Sneve
Sekretær: Odd Gunnar Jære Hoel
Styremedlem: John Vammervold

1. vara: Eirik Lien
2. vara: Solfrid Mjøen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**