SP med hodet i oljesanden

Østfold Senterparti ved Lars Vangen har helt rett når han utbasunerer at Senterpartiet kun ser muligheter og ikke problemer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

SP ser muligheter i klimafiendtlig oljesand i Canada. SP ser mulighetene i å ikke legge fram en klimamelding – fire år etter klimaforliket. SP ser muligheten i at saksbehandlingstiden for nye småkraftverk er fra to og et halvt til fem og et halvt år. Skrytelisten over alle “mulighetene” SP utnytter er lang, og man må stille seg seg spørsmålet om SPs utspill om vindkraft i Aremark er et litt mislykket forsøk på å overkompensere for Ola Borten Moes begredelige innsats i olje- og energidepartementet.

Bakgrunnen for at Østfold Venstre reagerer på SPs framferd i saken om Kjølen vindpark, handler ikke om å være for eller mot vindkraft og fornybar energi. Det handler om å ha all kunnskap på bordet før man bestemmer seg for hvor det skal bygges vindkraft i Østfold. Venstre er for mer fornybar energi, men det må gjøres på riktig måte og på riktig sted. Gjør man ikke denne jobben grundig vil støtten til vindkraft i befolkningen fort svinne hen, og man risikerer å ikke få bygd ut noe. Vi stiller også spørsmål om hvorfor Østfold SP ønsker å bruker skattekroner på å lage en plan for vindkraft for hele Østfold, når de bestemmer seg for hvor det skal bygges før alle alternativer er på bordet. Man skulle kanskje bare gitt utredningsjobben til Østfold SP?

Østfold Venstre har ikke beslutningsvegring, og gjemmer seg ikke bak byråkrati. Vi baserer våre politiske beslutninger på kunnskap og avveininger mellom muligheter og problemer. Det er tydeligvis en metode som er fremmed for Senterpartiet.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**