Venstre i Oppland og Hedmark beklager at arbeidet med å få etablert et innlandsuniversitet har brutt sammen

Krever at forhandlingene gjenopptas

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre i Hedmark og Oppland ser at arbeidet med å få etablert et innlandsuniversitet bare kan lykkes dersom prosjektet har en bred støtte både fra høgskolene, næringsliv og politikere i begge fylkene. En viktig premiss for hele universitetsprosessen var at det skulle være et flercampusuniversitet. Med en slik struktur er det avgjørende at de fagmiljøer som hører sammen, faktisk samles for å få ut faglige synergieffekter. En slik samling av fagmiljøer vil også sikre høyere studiekvalitet ved at studentene får dra nytte av et bredere fagmiljø. Denne innsikten lå bak styrevedtaket av juni 2011 der det ble vedtatt at i all hovedsak skulle fakultetene være stedsovergripende. Nå som Christensens forslag har falt, må man finne nye fordelinger av fakultetene som har større fokus på de faglig utviklingsmulighetene og noe mindre fokus på politiske forhold. Dette må være utgangspunktet når partene forhåpentligvis gjenopptar forhandlingene.

For kommentarer, vennligst kontakt:

Eivind Brenna

Oppland Venstre

Tlf. 952 25 696

Erik Ringnes

Leder Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**