APs økonomitåke

Det kan synes som om PK Dahl forsøker å melde AP ut av den økonomiske og politiske virkeligheten med sitt helsides innlegg i HA, 24. februar, skriver Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark i dette svaret på Dahls innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det kan synes som om PK Dahl forsøker å melde AP ut av den økonomiske og politiske virkeligheten med sitt helsides innlegg i HA, 24. februar. Nå er det slik at tåkelegging ikke endrer på realiteter, men kan tilsløre fakta.

Da HAs redaktør velger, på lederplass 25. februar, å gjenta Dahls desinformasjon om bruk av fond, er det nødvendig å korrigere dette for å hindre at feil informasjon etablerer seg. Dahls regnskapsoppstilling endrer ikke på det faktum at for høyt driftsnivå i hele forrige periode har vært dekket av fond for å balansere regnskapene.

Økonomitabell økonomiske omdisponeringer 2009

Foto: Venstre

Bruken av fond var heller aldri budsjettert, men ble vedtatt i etterkant for å dekke løpende driftsunderskudd. Resultatet er at alle driftsfond er tømt. Sjekk gjerne forrige periodes regnskapsvedtak og rådmannens oversikt i sitt budsjettforslag (s 5-6) for 2012.

Vi i Venstre valgte å delta i en flertallskoalisjon høsten 2011, både som et naturlig resultat av valget og fordi Halden trenger ansvarlig opprydding i full åpenhet. At underskuddet for 2011 øker, og driften viser behov for innstramninger, styrker nødvendigheten av en ny kurs. Her er det helt avgjørende å ta tak i driften fra starten av året slik flertallets styringsmodell nå brukes.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Gro Tove Sandsmark

Det er selvsagt opp til AP selv å velge sin egen form for opposisjonspolitikk. Men, det forundrer at man hverken velger å samarbeide konstruktivt eller å presentere egne alternativer. Dahls innlegg er bare et nytt bevis på hvorfor Halden trenger et langvarig fritak fra AP i maktposisjon.

APs søknad om utmelding fra den politiske og økonomiske virkeligheten kan trygt anbefales.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder for Venstre i Halden

Innlegget ble trykket i Halden Arbeiderblad 28. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**