Dette bryr vi oss om!

Som medlemmer i Venstre har vi et felles verdigrunnlag. Partiprogrammet trekker opp de store linjene for partiet, men i lokallaget er det medlemmene som setter agendaen. Hvem som er aktive og hva de vil styrer i stor grad lokallagets aktiviteter. Nedenfor får du et innblikk i hva medlemmene som kom på årsmøtet bryr seg om og hva de vil oppnå med å være medlem i Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

årsmøte tønsberg 2012

Foto: suzy

Vi spurte også årsmøtet om hva de forventer av organisasjonen. Er det noe av dette du også synes er viktig? Synes du noe mangler? Er det noe av dette du kan noe om? Fortell oss!

Dette bryr vi oss om

Vi er med for å: (tilfeldig rekkefølge)
� få kunnskap
� redde Aulie elva
� si nei til DLD
� få flere Venstre folk i posisjon
� motvirke korrupsjon
� drive med organisasjonsbygging
� ha det gøy
� være sosiale
� føle at vi bidrar
� skape muligheter for andre
� gjøre samfunnet bedre
� medvirke
� ha innflytelse
� fremme satsning på læreren
� fremme et mer liberalt norge
� fremme kunnskap
� fremme åpenhet
� fremme skolepolitikk
� fremme human narkotikapolitikk
� fremme liberale verdier
� fremme miljø
� finne hedersmennesker
� finne tro på individet
� finne likesinnede
� finne fellesverdier som gir mening
� finne et troverdig parti

Vi forventer at organisasjonen vår: ](tilfeldig rekkefølge)
� gir oss generell informasjon
� gir oss informasjon om politiske saker
� gir oss informasjon og saker fra både sentralt hold
� jobber med vedtatte saker
� ha forventninger til oss som medlemmer
� gjør ting som er interressante for medlemmene
� er inkluderende
� jobber for å være synlig
� fører en tydelig politikk
� legger til rette for gode politiske saker
� holder hjemmesiden oppdatert
� tilbyr kurs
� holder temadiskusjoner
� holder møter for å forberede saker og politisker uttalelser/resolusjoner
� leder oss
� tar initiativ
� har oversikt
� er ærlig
� har respekt
� har nye ideer

Her er protokoll fra årsmøtet som ble holdt 25. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**