Et Tryggere og Grønnere Samferdsels Samband!

Ifølge de Forente Nasjoners Utviklings Program (UNDP), er Norge verdens beste land å bo i, og hvor dens befolkningen nyter et godt og langt stabilt liv. Når man sammenligner Norge med andre land i verden, er det kanskje ikke så vanskelig å skjønne hvorfor akkurat Norge er regnet som verdens beste land og bo i, men man må huske på at selv i det som er regnet som verdens beste land, er det rom for forbedringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Buss

Foto: NN

– Når man analyserer velferdsstaten Norge, ser man at det er flere områder som må og bør forbedres, områder slik som for eksempel; utdanning, samferdsel og kultur. Det er viktig å huske på at alle disse områdene representerer Norges ansikt utad og innad. Det er selvfølgelig andre områder innen norsk infrastruktur som også kan og bør forbedres, men i en tid der kjøretøy er dominerende og en viktig del av det Norske samfunn, skulle man neste tro at samferdsel er et område som allerede var prioritert, men slik er det altså ikke i vårt samfunn.

I løpet av de siste årene har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre sittet med et klart flertall på løvebakken, men dessverre så har det altså ikke lykkes disse tre partiene å forbedre Norge til det bedre, når det kommer til samferdsel sektoren. Partiene som skulle føre oss inn i en ny tid, har isteden tatt oss med tilbake i en tid hvor landets veier og kollektivtransport er mildt sagt primitivt, sammenlignet med resten av Europa. Isteden for å følge resten av Europe i deres fotspor mot et nytt og bedre samferdsels sambandet, som ikke bare er mer miljøvennlig, men også hurtigere og tryggere, satser altså Stoltenberg Regjeringen på et Amerikansk republikansk ordtak som sier at "det som ikke er ødelagt trenger vi heller ikke og fikse".
Men, hvorfor vente til veiene, kollektivtransporten og den øvrige samferdsel er nedbrutt til et slikt stadie at det er ødelagt før man investerer i noe nytt? Det handler om å følge resten av Europa i samferdsels utviklingen, samt møte det norske folks forventinger, før vi ligger for langt bak og må ut med skyhøye kostnader for å kunne imøtekomme både Europas og det norske folks samferdsels forventninger. Man kan spørre seg selv; hvorfor vente med å oppgradere samferdsels sambandet, når man har resursene til og oppgradere det på det nåværende stadiet?

I en lengre tid har flere politiske partier på Stortinget, deriblant Venstre, foreslått flere nye tiltak til forbedring av Norges samferdsels samband; tiltak slik som en større satsing på kollektiv transport, med en spesiell satsing av utbedring av tog transporten. Det er i samsvar med Venstres politiske ideologi, at ved å satse på et bedre kollektiv transport system, er det ikke bare miljøet som vinner, men også sikkerheten til de som ferdes i trafikken. Logikken tilsier at med færre biler på norske veier, vil også antall bilulykker og dødsfall i trafikken blir redusert. Samtidig er det utrolig viktig at man på lang sikt satser på å oppgradere norske veier som rett og slett per i dag er dødsfeller.
Flere steder i landet er det veier som ikke er sikret, og mangler oppfølging av staten, grunnet mangler på økonomiske resurser. Men, i tillegg til å være farlig for kjøretøy, er også disse veiene utrolig farlig for gående trafikanter, og spesielt farlig for mange skolebarn som er avhengig av å krysse eller gå langs livsfarlige usikrede veier hver dag for å kunne komme seg på skolen. Ved og ruste opp Norges veier, forbedrer man ikke bare sikkerheten til de som ferdes i trafikken, men man redder også liv.

Askøy Venstre er bevisst på de utfordringene som vår kommune opplever i samferdselssektoren, og vi ønsker å gjøre noe med det. Det er i alles interesse at veiene i Askøy kommune blir sikret, og at antallet ulykker langs veiene blir redusert, og derfor vil Askøy Venstre kjempe for at samferdselssektoren i Askøy kommune nå blir en prioritet. Veiene langs områder slik som for eksempel; Ask, Davanger og Follese må sikres, slik at folk kan ferdes trygt.
En ny vei til Hetlevik er også noe som må bli en realitet i nær fremtid, istedenfor å være et tåkeslott, slik som situasjonen med prosjektet er i dag. Askøy Venstre er et grønt liberalt fremtidsrettet lokalparti som ivaretar folks interesser, og med ditt medlemskap og din stemme vil nettopp samferdselssektoren bli en prioritet i Askøy Kommune. Bli medlem av Askøy Venstre og hjelp oss med å få en bedre satsing i samferdselssektoren!

Med vennlig hilsen,

Daniel Gunnarsen
Leder, Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**