Fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag må få opprettet en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket. Det krever årsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre. Landbruket er en viktig næring i Nord-Trøndelag og Venstre vil at landbruket fortsatt skal ha en sterk stilling i fylket, skriver fylkesleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Nord-Trøndelag må tenke nytt for å stimulere til ytterligere lønnsomhet og vekst i fylkets viktigste næring. Det er stort etterslep på investeringer i nordtrøndersk landbruk, og som en ekstra støtteordning til gårdbrukere som vil satse krever Venstre at det opprettes en egen fylkeskommunal investeringsstøtte som særlig retter seg mot enkeltbruk innen melk- og kjøttproduksjonen.

For Venstre er det viktig å sikre en tilstrekkelig landbruksproduksjon for framtida. Derfor er det viktig å gi investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene. Behovet for nybygg og vedlikehold av driftsbygninger i landbruket er stort. Mange gårdbrukere har planene liggende klare, men mangler penger. Bygging av nye driftsbygninger og vedlikehold av gamle vil i stor grad gagne distriktene, gi god sysselsettingseffekt og økt aktivitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**