Offentlig tannhelsetjeneste i hele livsløpet

God tannhelse er svært viktig for livskvalitet og livsutfoldelse, og derfor må tannhelsetjenesten forbedres for å nå ut til flere. Årsmøtet 2012 vedtok følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Offentlig tannhelsetjeneste i hele livsløpet

God tannhelse er svært viktig for livskvalitet og livsutfoldelse.
Etter fylte 18 år er dette et økonomisk spørsmål for den enkelte, noe som medfører at deler av befolkningen ikke har mulighet til å betale for nødvendig behandling.

Møre og Romsdal Venstre vil at det innføres et offentlig tannhelsetilbud etter samme mal som den offentlige fastlegeordningen, der alle har rett på tannlege og pasienten kun betaler egenandel.

Forslaget var fremmet av
Eide Venstre

Ingebjørg Eide
Oddbjørg Dyrhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**