Venstre gikk imot at Vestbase sin utvidelse mot vest konsekvensutredes

Vestbase sin søknad er nå kommet et steg videre i prosessen etter at det ble flertall for å starte konsekvensutredning. Torsdag 1.mars var sak opp til behandling i Plan- og bygningsrådet. Venstre som er imot imot utbygging, fremmet derfor forslag om å avvise planprogram og igangsetting av konsekvensutredning. Venstre sitt forslag fikk 3 stemmer av 10.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre sin representanti PB-rådet Ragnhild Helseth fremmet følgende forslag:

-Plan- og bygningsrådet viser til behandlingen av Kommuneplanes arealdel i februar 2011, og går mot av planprogram vedtas, og finner ikke grunn fremme reguleringsplanforslag for utvidelse av Vestbase mot vest jfr. PBL paragraf 12-11.

Venstre har tidligere gjort rede for sitt standpunkt og avisa og på Kristiansund Venstre sin nettside i oppslag datert 17.12.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**