Årsmøte i Tana Venstre 2012

Årsmøte i Tana Venstre ble holdt på Tana rådhus 19.02.2012
På sakslisten sto ordinære årsmøtesaker og valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styresammensetning i Tana Venstre:

Leder : Karen Inga Vars (fungerer også som sekretær)
Nestleder: Jan Oskar Dervo
Kasserer : Sverre Pedersen
Styremedlem: Monica Balto
1.vara: Terje Johan Ellila
2.vara: Ole Anders Varsi
Revisor : Gisle Pettersen

Enstemmig valgt

Tana Venstres utsendinger til årsmøtet i Finnmark Venstre 25-26.02.12 i Lakselv blir leder og nestleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**