Stortingsvalgsprogrammet 2013

Oslo Venstre ønsker en inkluderende prosess for å få flest mulig innspill til arbeidet med Stortingsvalgsprogrammet 2013. Les mer om hvordan du kan bidra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oslo Venstre har opprettet arbeidsgrupper på flere hovedtema i Stortingsvalgsprogrammet. De vil i første omgang jobbe frem mot sommeren med å diskutere politikk og i fellesskap skrive innspill til programkomiteen.

Hver gruppe vil ha 1-2 møter før sommeren. I gruppene diskuteres og skrives det forslag som skal sendes inn til programkomiteen.

Arbeidsgruppene vil ha en leder og opptil 20 medlemmer. Man må melde seg på en arbeidsgruppe til [email protected] for å delta. Påmeldingen er løpende.

Tema for arbeidsgruppene er:

Miljø og samferdsel – ledes av Alvhild Hedstein
Første møte mandag 23. april kl 18.00 på Venstres hus.

Skole og utdanning – ledes av Julianne Ferskaug
Første møte 17. april kl 18.00 på Venstres hus.

Forskning – ledes av Ingvill Elvestad
Første møte mandag 16. april kl 17.00 på Venstres hus.

Velferd – ledes av Guro Fresvik
Første møtedato torsdag 26. april kl 18.00 på Venstres hus.

Næring og finans – ledes av Liselotte Lunde
Første møte tirsdag 29. mai kl 18.00 på Venstres hus.

Teknologi og personvern – ledes av Inge Carlen
Første møte onsdag 18. april kl 17.30 på Venstres hus.

Internasjonal politikk – ledes av Monica Tjelmeland
Første møte torsdag 3. mai kl 18.00 på Venstres hus.

Kultur og frivillighet – ledes av Anne Bjerke
Første møte onsdag 25. april kl 18.00 på Venstres hus.

Meld deg på en arbeidsgruppe ved å sende navnet ditt, navn på arbeisgruppen, epost og telefon til [email protected].

Når førsteutkastet til stortingsvalgsprogrammet kommer 1.september vil vi forsøke å bruke de sammen arbeidsgruppene til å fremme forslag til endringer og innspill til førsteutkastet.

Ønsker du å sende innspill til programkomiteen uten å sitte i arbeidsgruppe er det fullt mulig det også. Les mer om Venstres programkomite og deres arbeid her.

Dokument, program

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**