Klimaplan for Fredrikstad

Venstre fikk et enstemmig planutvalg med på at klimaplanen for Fredrikstad skal oppdateres og utvides til også å omhandle tilpasning til de pågående klimaendringene – synlig blant annet som våtere og villere vær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tormod Schei

Foto: Tommy Ødegaard

Kostnadene for samfunnet og den enkelte blir enorme om vi ikke aktivt både forebygger og samtidig starter tilpasningen. Derfor vil vi ha en klimaplan for Fredrikstad som trekker opp retningslinjer for hvordan vi kan tilpasse oss endringer som trolig blir mer og mer synlige. Både hus, veier og infrastruktur må bygges smartere enn i dag. Vi må også undersøke hvordan vi skal håndtere mer vann i landskapet og et hav som trolig vil stige mellom 1 og 2 meter dette århundret.

Klimatiltak har imidlertid også en oppside. Det skal utvikles mange gode løsninger og smarte teknologier for å møte et klima i endring. Her ligger det muligheter, både for nye arbeidsplasser og for verdiskaping. Klimaendringene kan imidlertid bli dramatiske og må ikke møtes med politisk handlingslammelse. Det er derfor positivt å observere at alle partier i planutvalget sluttet seg til forslaget om en utvidet klimaplan.

Tormod A. Schei, Venstre
Medlem av planutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**