Vi må kjempe for 4-felts vei på hele E39 Søgne-Ålgård

Formannskaps- og bystyrerepr. Ingeborg Haughom kommenterer fagavdelingens innstilling til NTPL i et leserinnlegg i Agder, Fevennen og Farsunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er med stor skuffelse jeg leser at fagavdelingen ikke går inn for 4-felts vei på E39 lenger enn til Vigeland i forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Hvis det blir en normal ramme, er det ikke foreslått noen utbygging vest for Oftedal de første 10 årene, dette kan vi ikke godta. Det må tilrettelegges for en rasjonell, etappevis utbygging av veien mellom Søgne og Ålgård, hele strekningen må planlegges for fire felt, det er den eneste riktige løsning.

Ingenting er viktigere enn trafikkprognoser som legges til grunn når vei skal bygges. Den skal vise hvor stor trafikken vil være på strekningen et par tiår etter at veien er åpnet. Det er prognosene som bestemmer om det skal bygges tofelts vei, om det bør bygges midtdelere og forbikjøringsfelt, evt. en firefelts motorvei. Med henvisning til tall som Aftenposten har fått fra Statens VV i Vest-Agder og Vestfold viser det seg at prognosene som blir bruk gjentatte ganger er mye lavere enn den reelle trafikkveksten.

Når E18 skulle bygges i nordre Vestfold på 1990-tallet viste prognosene at det ville holde med to felt. Prognosene Statens VV bygget på var 37% økning fra 1991 til 2011. Den reelle økning var hele 169%, mer enn fire ganger høyere enn beregnet. Trafikkprognosene gjorde at det ble en stor debatt som til slutt endte opp med fire felt, en riktig og fremtidsrettet vei.

Prognosene Statens VV i Vest-Agder beregnet fra 2000 til 2011 på E18 og E 39 var en økning på 28%, reell økning vest for Kristiansand på E39 var 58% og mellom Flekkefjord og grensen til Rogaland hele 70% økning. Det var vel kanskje som forventet av Statens Vegvesen, det viser seg gang på gang at prognosene de bygger på ikke stemmer, konsekvensen av dette er at veiene kan bli underdimensjonert. Et godt eksempel på dette er den nye veistrekningen på E39 forbi Kvinesdal som ble åpnet i 2006.

Agder og Rogaland er blant landets viktigste eksportregioner. Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. Effektive veier styrker konkurranseevnen og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser, samtidig som det blir enklere å bosette seg utenfor storbyene. En firefelts vei vil være det mest betydningsfulle tiltaket for utvikling av næring, arbeidsmarked, bosetting og levekår i vestre delen av Vest-Agder. En firefelts vei vil bidra til region forstørrelse, og bedre dynamikk for hele regionen.

Vi kan ikke være fornøyd med utsiktene som ligger i denne planen, her må vi stå sammen, politikere og næringsliv, vi må kjempe for en fremtidsrettet 4-felts vei på hele strekningen fra Søgne til Ålgård.

Ingeborg Haughom
Formannskaps- og bystyrerepresentant
Flekkefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**