Vil avvente salg av Lillerommen

Nes Venstre ber ordfører stille salg av det gamle herredshuset Lillerommen i bero.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bakgrunn
Ærverdige Lillerommen er en av flere eiendommer som Nes kommune har bestemt seg for å selge. Venstre stemte for da spørsmålet om salg kom opp i 2009.

Lillerommen herredshus

Lillerommen herredshus
Foto: Ca 1930

Kommunen var da inne i en trang økonomisk periode, og det viste seg å være vanskelig å få til en økonomisk drift av Lillerommen. Venstre mente derfor at det ikke var riktig bruk av kommunens midler å beholde Lillerommen med det vedlikeholdsbehovet slike bygg krever slik situasjonen var den gangen.

Ny momenter er kommet til

Øystein Smidt

Øystein Smidt

Mer enn to år er gått og Lillerommen er fremdeles ikke solgt. Samtidig er situasjonen enn annen nå enn den var den gangen. Øystein Smidt mener derfor det er flere argumenter som taler for at salget bør utsettes litt til.

– Lillerommens Venner er nå etablert som en engasjert forening for bevaring av huset til fortsatt bruk til selskapslokaler og ulike former for kulturelle aktiviteter. De peker på husets historiske bruk og ber politikerne om en ny politisk behandling. For å drive Lillerommen videre ønsker venneforeningen et spleiselag mellom de frivillige, næringslivet og kommunen, og ønsker noe mer tid for å kunne fremlegge et budsjett mht hva dette vil bety av årlige kostnader for kommunen, skriver Øystein i spørsmålet til ordfører.

Ber ordfører utsette salget
Han legger til at den kommende behandlingen av ny kommuneplan også kan få betydning for Lillerommens fremtid.

– I denne planen vil skoleområdet rundt Vormsund ungdomsskole og tidligere Vormsund barneskole bli en sentral
del. Lillerommens beliggenhet i forhold til dette området og disse institusjonene bør sees i sammenheng, og det vil derfor være uheldig å avhende Lillerommen nå, skriver Smidt, og ber ordfører utsette salget av Lillerommen til saken på nytt behandles politisk i form av en interpellasjon i kommunestyremøtet i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**