Her er styret i Sagene Venstre

Hvis du lurer på hvem vi er i Sagene Venstre, finner du her en god presentasjon av styret i Sagene Venstre for inneværende år. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har en sak du vil ta opp eller har spørsmål om noe som skjer i lokalmiljøet vårt her i Oslos beste bydel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styret for inneværende periode er som følger

Leder
Inge Carlén

Nestleder
Martin Bekkelund

Styremedlemmer
Thomas Wendelborg
Signe Lill Sletmoen
Gisle Bruknapp

Varamedlemmer
1. Ivar Tvede
2. Tord Krogh
3. Shankar Narayan.

Inge Carlén

Foto: Sagene Venstre

Inge Carlén har nå tatt over roret fra Knut Fjeld som leder av Sagene Venstre. Inge er 36 år gammel og utdannet forvaltningsinformatiker. Han jobber for tiden i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Inge har vært Sagene Vs representant i bydelsutvalget i perioden 2006-2011 og har lang fartstid fra studentpolitikken og frivillig organisasjonsliv, og sitter for tiden som medlem i driftsstyret til Lilleborg skole. Han har ellers vært med i forskjellige roller i Sagene Venstre helt siden han meldte seg inn i partiet høsten 2001. Hovedsakene
Mobil: 92414010
E-post: [email protected]

Martin Bekkelund er 34 år gammel og har tatt over for Anne Siri Koksrud som nestleder av Sagene Venstre. Han har utdanning fra NITH og jobber for tiden som seniorrådgiver, foredragsholder og skribent i IT-bransjen, hvor han veileder bedrifter og organisasjoner i strategisk bruk av IT.

Gisle Bruknapp er 27 år gammel. Han er utdannet sosiolog og jobber for tiden som konsulent i en privat arbeidsmarkedsbedrift. Etter å ha vært passiv Venstre-sympatisør i mange år bestemte han seg for å melde seg inn i partiet sommeren 2010. Han er nå Venstres representant i Barn- og ungekomiteen i Bydelsutvalget i Sagene.

Signe Lill Sletmoen er 26 år. Signe flyttet til Sagene bydel i 2009. Hun har studert nordisk og statsvitenskap, og har en mastergrad i statsvitenskap fra UiO. Hun jobber for tiden som organisasjonsekretær i Norges Unge Venstre. I studietiden var hun aktiv i flere studentorganisasjoner, og har derfor flere års erfaring med organisatorisk arbeid.

Thomas Wendelborg, er 40 år gammel. Han kommer opprinnelig fra Bærum, men har bodd på Torshov siden 2005. Thomas jobber til daglig som IKT-ansvarlig ved skolene Gamlebyen og Tøyen. Han har vært medlem av Venstre siden 90-tallet og kjemper for en politikk innen skatt, velferd, miljø, rus og prostitusjon, der løsningene er fornuftige og fordomsfri.

Ivar Tvede er 30 år gammel og yudannet statsviter. Han jobber for tiden i Miljøverndepartementet til daglig. Han har bodd på Bjølsen i fire år og er opptatt miljøvennlig byutvikling, samferdsel og liberalisme.

Shankar Narayan er 48 år gammel. Shankar er selvstendig næringsdrivende og samfunnsengasjert. Han har de seneste årene blant annet sittet i styrer i organisasjoner tilknyttet utviklingsarbeid. Han har dyrket sitt politiske engasjement basert på sin kunnskap og interesse for næringspolitikk, integrering, skole og internasjonale politikk.

Tord Krogh er 25 år gammel. Tord er bydelslagets flyktning fra Nordre Aker. Han bor ved Voldsløkka, 50 meter for langt nord. Tord jobber nå med doktorgraden i samfunnsøkonomi på Blindern, og er spesielt opptatt av økonomisk politikk og samferdsel.

Alle i det nye styre ser fram til en vår og høst preget av politikk, valgkampforberedelser til det viktige valget i 2013 og ikke minst: Treffe dere engasjerte medlemmer som støtter Venstre og som brenner for en god liberal politikk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**