Innlegg: Folk først i arbeidslivet

Leder i Kristiansand Venstre, Jan Kenneth Stavenes, har i dag på trykk et innlegg om Venstres arbeidslivspolitikk. – Framtidens arbeidsliv krever basistryggheter for alle i bunn, og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet, skriver Stavenes i Fædrelandsvennen. Les hele innlegget her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Framtidens arbeidsliv krever nye og mer fleksible løsninger for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Venstre ønsker at arbeidsmiljøloven blir enklere og lik for alle sektorer. Vi mener at noen regler må fjernes og ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Dette står i sterk kontrast til regjeringens politikk med Arbeiderpartiet i førersetet.

I framtiden vil det være mer naturlig for flere å veksle mellom rollene som arbeidstaker, arbeidsgiver og selvstendig næringsdrivende. Vi er i ferd med å gå fra et enkarrieresamfunn til et flerkarrieresamfunn. Venstre vil tilpasse arbeidslivets rammer til dette. Framtidens arbeidsliv krever basistryggheter for alle i bunn, og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet. Venstre vil derfor sikre et mer inkluderende arbeidsliv gjennom å bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende. lovfeste rettighetene knyttet til permittering slik at de også uorganiserte får rettigheter, snarest implementere EUs vikarbyrådirektiv som sikrer ansatte i vikarbyråer bedre rettigheter og vilkår og innføre en nasjonal minstelønn som gjelder for alle som arbeider i Norge.

Dagens lovverk henger igjen i gamle strukturer om at det vanlige er å være ansatt i den samme bedriften gjennom hele yrkeslivet, og skaper hindringer for de som vil flytte på seg i arbeidslivet. Venstre skal være en radikal kraft som arbeider for fornuftige endringer og reformer. Vi vil ha et arbeidsliv der utgangspunktet er den enkeltes ønske om å bruke sin kompetanse der det er størst etterspørsel etter den. Venstre vil derfor skape et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom å endre arbeidsmiljøloven slik at midlertidige stillinger tillates i alle sektorer, men maksimalt i 2 år, tillate større fleksibilitet når det gjelder overtidsarbeid, men fortsatt ha tak på hvor mye som maksimalt kan arbeides pr. dag, måned og år og gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for å legge til rette for lokalt handlingsrom og alternative turnusordninger.

Venstre har gjennom historien gått i bresjen for en rekke universelle ordninger. Venstre vil ha et samfunn som skaper så mange jobbmuligheter som mulig. Det er den store nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv for alle. Det skal være trygghet i arbeid gjennom stillingsvern, anstendig lønn og klare regler for arbeidstid og arbeidsmiljø og alle skal ha de samme rettighetene og er like viktige uansett om man har valgt medlemskap i en fagbevegelse eller ikke.

Jan Kenneth Stavenes
Leder i Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**